Usługi pogrzebowe

Każdy z nas dawniej umrze. Nie da się tego ani zaprojektować ani opracować. Zgon traktuje jakiegokolwiek człowieka, nie ma tutaj przesłania czy jest to bamber, górnik lub osoba realizująca się w innym rzemiośle. Rolnikowi ubezpieczonemu w KRUS przysługuje zasiłek pogrzebowy. Oczywiście taki zasiłek przynależy się rodzinie umarłego, a szczegółowo mówiąc osobie, jaka pokryła koszty pogrzebu – pomoże tutaj dom pogrzebowy. Jeśli wydatki pogrzebu zostały pokryte poprzez wyżej zamienione osoby wtenczas to im zwracane są finanse wydane na pochówek – to im wypłacany jest zasiłek żałobny. Wielkość takiego zasiłku nie może przekraczać wyznaczonej sumy. W wypadku, gdy wydatki pogrzebu przykrywane są przez firmy, organizacje czy osoby niespokrewnione wtedy wysokość zasiłku żałobnego jest równa poniesionym, uwiecznionym kosztom, nie przekraczającym jednak określonej ustawowo kwoty. W wypadku niedostarczenia niebezcelowych dokumentów niemożliwe będzie wypłacenie zasiłku. Musimy więc zaznajomić się z informacjami o tym, jakie dokumenty dostarczyć, w jakim terminie, do którego urzędu.

Categories: Usługi

Comments are closed.